Zastrzeżenia prawne

Firma savaPartners sp. z o.o. („savaPartners”) świadczy usługi przede wszystkim w zakresie prowadzenia audytu, doradztwa transakcyjnego, gospodarczego, podatkowego i księgowości.

Serwis internetowy „savaPartners.pl” („Serwis”) zawiera treści, które dotyczą działalności savaPartners oraz inne informacje, które mogą być interesujące dla jej użytkowników. Zamieszczenie tych informacji w Serwisie nie ma charakteru świadczenia jakichkolwiek usług doradczych lub innych. Niektóre linki umieszczone w Serwisie są powiązane z zasobami stron trzecich, za które savaPartners nie ponosi odpowiedzialności. Pomimo starań podjętych w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko ich dezaktualizacji lub występowania nieścisłości. savaPartners nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie.

Właścicielem niniejszej serwisu internetowego jest savaPartners sp. z o.o.

Wszelkie prawa do Witryny są zastrzeżone.