Sprawozdawczość finansowa, rachunkowość zarządcza

Łącząc kompetencje w zakresie rewizji finansowej, księgowości oraz doświadczenie w korporacjach w działach odpowiedzialnych za sprawozdawczość, wspieramy naszych Klientów w realizacji funkcji sprawozdawczej, w tym w przygotowywaniu sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Ponadto, oferujemy usługi wspierające procesy rachunkowości zarządczej i budżetowania.

Zakres usług

  • sporządzenie jednostkowych oraz skonsolidowanych, rocznych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, MSSF oraz innymi przepisami (w tym, regulującymi sprawozdawczość spółek notowanych na GPW)
  • przeglądy ksiąg, mające na celu identyfikację błędów w prezentacji danych finansowych oraz istotnych nieprawidłowości w procesach księgowych – tego rodzaju usługi zlecane są np. w ramach analizy przedtransakcyjnej
  • wsparcie Klientów w rozwiązywaniu określonych problemów w zakresie księgowości i sprawozdawczości
  • wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  • doradztwo we wdrażaniu systemów księgowych
  • analiza efektywności rachunkowości zarządczej, rozumianej jako narzędzie dostarczające istotne informacje finansowe i operacyjne dla organów zarządczych
  • doradztwo w projektowaniu skutecznej rachunkowości zarządczej.

Szerzej o usługach

Zespół savaPartners posiada wieloletnie doświadczenie w korporacjach, w działach zajmujących się sprawozdawczością i raportowaniem na Giełdę Papierów Wartościowych. Ponadto, posiada doświadczenie w prowadzeniu biur rachunkowych. Łącząc te kompetencje z wiedzą w obszarze audytu finansowego, świadczymy szereg usług wspierających Klientów w prawidłowym raportowaniu, począwszy od rozwiązywania pojedynczych problemów księgowo/prezentacyjnych po sporządzanie sprawozdań finansowych. Ponadto, wspieramy Spółki w poprawie i projektowaniu rachunkowości zarządczej, tak by spełniała ona oczekiwania osób zarządzających.

Zostań naszym Klientem.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu bądź e-maila.