Wyceny

Jedną z kluczowych kompetencji zespołu savaPartners są wyceny przedsiębiorstw oraz poszczególnych materialnych i niematerialnych aktywów. Wyceny przeprowadzamy głównie na cele transakcyjne oraz na cele sprawozdawczości finansowej.

Zakres usług

  • wyceny przedsiębiorstw
  • wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw
  • wyceny na potrzeby alokacji ceny nabycia (PPA)
  • wyceny znaków towarowych
  • wyceny know-how
  • wyceny na potrzeby testowania aktywów pod kątem utraty ich wartości
  • wyceny potransakcyjne, w tym: analiza utraty wartości firmy, aktualizacja wartości inwestycji.

Szerzej o usługach

Wyceny dokonywane przez zespół savaPartners bazują na aktywnej współpracy z Klientem. Szczególnie istotne jest to przy tworzeniu prognoz i założeń, które każdorazowo potwierdzane są ze Zleceniodawcami.

Kluczowy jest również prawidłowy dobór metod wyceny, które muszą być dopasowane do celu oraz przedmiotu wyceny. Na potrzeby przeprowadzania wycen korzystamy z aktualnych danych pochodzących z renomowanych, międzynarodowych serwisów finansowych.

Zostań naszym Klientem.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu bądź e-maila.