Przekształcenia, łączenie i podziały spółek

47674950 - office workplace with digital tablet and green plant. creative studio concept
Wykorzystując wiedzę i doświadczenie z zakresu rewizji finansowej, wycen, księgowości i sprawozdawczości finansowej uczestniczymy w procesach przekształceń, a także połączeń i podziałów spółek. W tego rodzaju projektach współpracujemy z doświadczonymi kancelariami prawnymi.

Zakres usług

  • badanie planów przekształceń, połączeń i podziałów
  • doradztwo w zakresie założeń i organizacji procesu przekształceń, połączeń i podziałów
  • doradztwo w zakresie księgowym i sprawozdawczym w okresie rejestracji przekształceń, połączeń i podziałów, np. wsparcie zespołu księgowego w procesie zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej po rejestracji przekształceń, podziałów i połączeń
  • wyceny aportów do wartości godziwej
  • badania wyceny aportów do wartości godziwej.

Szerzej o usługach

savaPartners, posiadając doświadczenie w prowadzeniu biur rachunkowych, świadczy zarówno usługi rewizji finansowej, towarzyszące procesom przekształceń, jak również kompleksowego wsparcia zespołów księgowych i sprawozdawczych w całym procesie przekształceń, podziałów i połączeń, włącznie ze sporządzeniem sprawozdania finansowego w pierwszym roku obrotowym po rejestracji zmian.

W procesach zmian form prawnych, połączeń i przekształceń współpracujemy z kancelariami prawnymi, posiadającymi gruntowne doświadczenie w tym zakresie.

Zostań naszym Klientem.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu bądź e-maila.