Zarząd

wojciech1foto

Wojciech Barańczuk

Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 12914

Wojciech posiada uprawnienia Biegłego rewidenta. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.

Od roku 2006 związany z branżą audytorską i doradczą. Pracował m.in. w dziale audytu i konsultingu w spółkach zaliczanych do tzw. “Wielkiej Czwórki” (KPMG, Deloitte). Wojciech realizuje badania, przeglądy i usługi atestacyjne dla jednostek raportujących zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. W trakcie swojej kariery przeprowadził wiele wycen oraz projektów Due Diligence.

W przeszłości Wojciech, jako wspólnik i członek zarządu, z powodzeniem rozwinął działalność biura rachunkowego Warsaw Business Consulting.

Ponadto, zdobył 3-letnie doświadczenie w sekcji raportowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. – podmiocie notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz blisko 2-letnie doświadczenie w centrum usług księgowych w Grupie Kapitałowej Maersk.

Dane kontaktowe

Social media

Zostań naszym Klientem.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu bądź e-maila.